top of page
לוגו איתותים.png
Frame.png
Project Name-22 1.png
Rectangle 368.png

ניצור איתך קשר בימים הקרובים

Rectangle 367.png

פרטייך התקבלו בהצלחה

מגדל עסקים עזריאלי שדרות נים 2, ראשון לציון

טלפון: 03-514-0225

אימייל:  signals@inter-inv.co.il

שירות האיתותים מופעל על ידי אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ, ח.פ 514314350 (להלן: "החברה") שהינה בעלת רישיון מנהל תיקים ומשווק השקעות.

שירות האיתותים, הנו שירות של ייעוץ השקעות דיגיטלי אשר ניתן לקבוצת משקיעים בצורה אחידה (השירות לא ניתן באופן אישי, אינו מתחשב בצרכי לקוח פרטני והוא ניתן ומיועד לכלל הלקוחות אשר בחרו בסוג שירות ספציפי זה). הייעוץ ניתן בזמן אמת על ידי שליחת מסרונים באפליקציית וואטסאפ בכדי לאפשר לכל משקיע להגיב באופן מיידי ולהחליט אם הוא מעוניין לבצע את העסקה על פי העדפותיו האישיות. 

מטרת השירות היא לחשוף את המשקיע להמלצות בזמן אמת של גורם בעל ידע מקצועי המזהה הזדמנויות פוטנציאליות בשוק ההון. יחד עם זאת יודגש, כי השירות איננו תחליף לייעוץ השקעות אישי, ואיננו תחליף לניהול תיק השקעות. השירות הינו במתכונת "ייעוץ קבוצתי".

שירות האיתותים של החברה מתייחס לניירות ערך מגוונים, סחורות, מדדים ונכסים פיננסיים. במסגרת השירות, יישלחו לכל המנויים איתותים המזהים הזדמנויות השקעה. כל איתות כולל את סימול נייר הערך הרלוונטי, סוג ההוראה לביצוע, מחיר ביצוע, מחיר מימוש לקיחת רווח (Take Profit) ומחיר עצירת הפסד  .(Stop Loss)

ההחלטה על ביצוע העסקה בפועל, הינה של הלקוח בלבד, לפי צרכיו האישיים. שירות האיתותים אינו מתחשב בשיקולים אישיים של הלקוח כגון תמהיל נכסים, רמת סיכון רצויה ונתוניו האישיים של הלקוח. על כן, שירות זה אינו מתאים לכל אדם. בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך, השירות יינתן רק משקיעים העוברים בהצלחה שאלון הבוחן את מידת היכרותם עם שוק ההון, סיכונים הכרוכים בו ומידת הבנתם את מהות שירות האיתותים והסיכונים הכרוכים בשימוש בשירות שכזה אשר אינו אישי.

המלצות החברה נכונות למועד בו ניתנו והן לא מעידות על המשך כדאיות החזקת הנייר במועד מאוחר יותר, זאת לאור התפתחויות נוספות שיכולות להתרחש במהלך המסחר של נייר הערך אשר לגביו ניתן האיתות. לעיתים, החברה תעדכן את האיתות, אך השירות אינו כולל התחייבות של החברה לעקוב ולעדכן - עדכונים שוטפים - בעקבות התפתחויות ושינויים בכדאיות ההשקעה או ההחזקה בנייר הערך

במידה ולקוח מחליט על ביטול ההסכם במסגרת מנוי שאינו חודשי (חצי שנתי\שנתי) התשלום החלקי שיגבה ממנו הינו תשלום חודשי מלא, 159 ש"ח כולל מע"מ,  ובאופן יחסי לתקופה בה קיבל את השירות.

bottom of page